Tiết 67 bài tập lích sử

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bế Thị Khoa
Ngày gửi: 22h:55' 28-04-2014
Dung lượng: 34.0 KB
Số lượt tải: 174
Số lượt thích: 0 người
Ngày soạn: 21/4/2014
Ngày giảng: 7A4: ............. 7A3:..............

Tiết 67
LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ.

I. Mục tiêu cần đạt:
1. Kiến thức: Giúp HS củng cố kiến thức thông qua việc làm 1 số BTLS
2. Tư tưởng: Có ý thức tự giác trong việc làm BT
3. Kĩ năng: Làm các dạng BT LS thường gặp
II. Chuẩn bị:
1. Thầy: SGK, SGV. Một số bảng phụ ghi sẵn 1 số BT lịch sử
2. Trò: Học sinh ôn trước bài ở nhà.
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy - học:
1. Ổn định lớp: 7A3:…………………. 7A4:………………………
2. Kiểm tra bài cũ:
(?) Hãy nêu những thành tựu đạt được trong lĩnh vực văn hoá: Văn học, sử học, địa lí và các khoa học khác của nước ta cuối XVIII đầu XIX.
Đáp án: Vở ghi mục II
3. Bài mới:
Giới thiệu bài:
GV nêu mục tiêu của bài học
* Giao bài tập cho học sinh theo nhóm, tổ (Các bài tập từ bài tập chương VI tr106)
Nhóm 1 và nhóm 3:
Bài 1: Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền như thế nào?
Niên hiệu………………………………………
Pháp luật………………………………………….
Bộ máy hành chính………………………………….
Quân đội……………………………………………….
Bài 2: Nông nghiệp dưới thời Nguyễn được phản ánh qua những thông tin sau .
a. Thông tin nào thể hiện yếu tố tích cực ? ( Đánh dấu X vào câu em chọn ).
- Diện tích khai hoang tăng lên đáng kể . ( - Nông dân bị địa chủ cường hào cướp
đoạt ruộng đất (
-Diện tích đất bỏ hoang còn nhiều . ( - Nhà nước trói buộc nông dân vào t ruộng đất để thu tô thuế và phu dịch (
- Phủ Khoái Châu dân bỏ đi phiêu tán. (
- Việc di dân lập ấp được tiến hành - Đê điều không được chú trọng ,lụt lội
nhiều ở các tỉnh phía Nam. ( thường xuyên xảy ra (
-Nhà nước thực hiện chế độ quân điền ( - Phần lớn đất tập trung trong tay địa
chủ. (

Nhóm 2 và nhóm 4:
Bài 3:
a) Nêu khái quát tình hình đời sống của nhân dân lao động dưới chế độ phong kiến tập quyền triều Nguyễn :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................b) Trong đoạn trích trong tờ sớ của Nguyễn Công Trứ ở mục 1,phần II ,trang 139 SGKLS7 , em thấy điều gì về tầng lớp quan lại thời Nguyễn ?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4 : Cuối thế kỉ XVIII Văn học viết bằng chữ Nôm phát triển đến đỉnh cao . Em hãy kể tên một số tác phẩm tiêu biểu :
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. Bài 5: Điền những thành tựu cơ bản ở cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX trên các lĩnh vực sau:
a) Lịch sử : ..............................................................................................................
b) Địa lí : ................................................................................................................
c) Y học: ...............................................................................................................

- Yêu cầu học sinh làm song trước lên đại diện tổ chữa một số bài tập điển hình.
- H:Nhận xét theo tổ, theo cá nhân.
- G:Thu vở bài tập chấm điểm.

4. Củng cố:
GV: Khái quát lại mục đích và những ND cơ bản trong tiết làm BT lịch sử
5. Hướng dẫn HS học bài:
- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
- Về nhà hoàn thành các bài tập vào vở . Xem lại toàn bộ nội dung lịch sử đã học trong năm qua để tiết sau chúng ta học tiết TỔNG KẾT .

IV. Tự rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
........................................................................................................................................

 
Gửi ý kiến